Loading...
×

О нама

Завод за унапређивање образовања и васпитања обавља развојне, саветодавне, истраживачке и друге стручне послове у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, а у циљу праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и Статутом Завода.

Визија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да у наредном периоду изгради, одржава и унапређује сопствени статус препознатљиве институције која даје стручни допринос, из своје надлежности, развоју система образовања и васпитања и тиме га чини квалитетнијим.

Мисија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да обезбеди да послови у вези са припремом докумената, давањем стручне оцене квалитета уџбеника и стручних мишљења из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих буду стручно урађени и опште прихваћени, као и да активности у вези са координацијом и сарадњом са предшколским установама, основним и средњим школама, високошколским институцијама, институтима, привредом и послодавцима, створе предуслове за унапређивање квалитета образовања и васпитања у Републици Србији.

Платформа за спровођење обука од јавног интереса развијена је у оквиру пројекта Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Националног образовног портала, који реализује Завод за унапређење образовања и васпитања у партнерству са Уницефом у Србији и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, захваљујући финансијским средствима швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Платформа је намењена васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима образовних установа.

Ставови и мишљења изнети у оквиру платформе не одражавају нужно ставове Уницефа и донатра.

Контакт

Контакт информације Завода за унапређивање образовања и васпитања

Aдреса Завода
Фабрисова 10/1, 11040 Београд (општина Савски венац) – седиште Завода 
Драже Павловића 15 (општина Палилула, Београд)

Телефон и факс
Фабрисова 10 – fax: 011/206-80-07
Драже Павловић 15 – централа: 011/208-19-16, 011/208-19-14, 011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

Матични број: 17568973
ПИБ: 103476211
Текући рачун Завода: 840-2068660-14

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.