Loading...
×

У овој секцији налазе се редакцијски пречишћени текстови закона и правилника из области образовања (пречишћени текстови су текстови у којима су наведени само важећи чланови прописа, тј. брисани су и измењени сви чланови који су се мењали у накнадним изменама и допунама тог прописа).

Закони и правилници који нису излистани у овој секцији налазе се у секцији “Планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) и остали правилници из области образовања”.

У овој секцији излистани су сви планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) по степену и врсти образовања, као и сви остали правилници и прописи из области образовања који нису постављени у секцији “Закони и правилници (редакцијски пречишћени текстови)”.

Већина правилника и прописа у овој секцији се налази у свом интегралном облику, тј. у тексту Службеног гласника у ком су објављени.

Основи васпитања и образовања, уџбеници

Предшколско и основно образовање и васпитање

Средње образовање и васпитање

Образовање одраслих