Loading...
×

Образовни ресурси

Страница у припреми!

У току је постављање ресурса

LearnIn вебинар 1: LearnIn модел теорије активности као оквир за анализу и развој образовне праксе

LearnIn вебинар 1: LearnIn модел теорије активности као оквир за анализу и развој образовне праксе

LearnIn вебинар 1: О LearnIn иницијативи и представљење резултата праћења наставе на даљину

LearnIn вебинар 1: Размена инспиративних пракси насталих током учења на даљину

LearnIn вебинар 2: Друга сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Осма сесија представљања иновативних образовних пракси са завршном сесијом

LearnIn вебинар 2: Пета сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Прва сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Трећа сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Уводна сесија

LearnIn вебинар 2: Четврта сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Шеста сесија представљања иновативних образовних пракси

Анализа правног оквира и ставова стручних сарадника у циљу израде новог Правилника облицима рада психолога и педагога у основним и средњим школама и Дому ученика

Вебинар: Изазови у реализацији наставе у онлајн окружењу

Вебинар: Избор и конципирање електронског материјала за онлајн наставу

Вебинар: Како конструктивно организовати време код куће кроз призму основних психолошких потреба

Вебинар: Како подржати развој саморегулисаног учења код ученика

Вебинар: Како помоћи деци у организацији рада од куће

Вебинар: Како се дружити у условима ограниченог кретања (Како се дружити у време пандемије вируса корона)

Вебинар: Како смирити дечји страх

Вебинар: Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак у инклузивној школи

Вебинар: Критички приступ информацијама у контексту КОВИД-19 кризе

Вебинар: Принципи безбедног понашања у доба короне

Вебинар: Пројектна настава и улога родитеља у њој

Вебинар: Развијање критичког приступа информацијама

Вебинар: Резилијентност у контексту пандемије

Вебинар: Сарадња са родитељима у ванредним околностима

Вебинар: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа

Вебинар: Технике за превазилажење стреса – Освешћивање емоционалних доживљаја у кризним ситуацијама / актуелним условима

Вебинар: Утицај оцењивања на успешност учења

Најновији ресурси

Најтраженији

Пример пројектног задатка – Интервју

LearnIn вебинар 2: Уводна сесија

LearnIn вебинар 1: О LearnIn иницијативи и представљење резултата праћења наставе на даљину