Loading...
×

О Пројекту

Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији. Наставне материјале праве српски наставници, описујући како су извели своје најбоље часове. Ови предлози су добро документовани припремама наставника за час, па и други наставници после преузимања са интернета могу да изведу такве часове. Рад наставника је у форми мултимедијалне презентације, са мноштвом слика и видео фајлова, уз детаљно упутство о примени на часу.

0
радова у Бази знања
0
наставника и стручних сарадника
0
квалитетних припрема за часове

Носиоци пројекта

Конкурса ”Креативна школа” има за циљ да афирмише креативне наставнике и да подстакне групни рад у школама. Конкурс организује и спроводи Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мајкрософтом.

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Носилац и организатор конкурса и пројекта.

www.zuov.gov.rs

Мајкрософт

Главни партнер у реализацији конкурса од 2004. до 2014. године.

www.microsoft.com

Колекције

LearnIn вебинар 1: LearnIn модел теорије активности као оквир за анализу и развој образовне праксе

LearnIn вебинар 1: LearnIn модел теорије активности као оквир за анализу и развој образовне праксе

LearnIn вебинар 1: О LearnIn иницијативи и представљење резултата праћења наставе на даљину

LearnIn вебинар 1: Размена инспиративних пракси насталих током учења на даљину

LearnIn вебинар 2: Друга сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Осма сесија представљања иновативних образовних пракси са завршном сесијом

LearnIn вебинар 2: Пета сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Прва сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Трећа сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Уводна сесија

LearnIn вебинар 2: Четврта сесија представљања иновативних образовних пракси

LearnIn вебинар 2: Шеста сесија представљања иновативних образовних пракси

Анализа правног оквира и ставова стручних сарадника у циљу израде новог Правилника облицима рада психолога и педагога у основним и средњим школама и Дому ученика

Вебинар: Изазови у реализацији наставе у онлајн окружењу

Вебинар: Избор и конципирање електронског материјала за онлајн наставу

Ресурси

Нема садржаја