Loading...
×

Просветне вести

Хибридна настава је развојни правац савремене наставе и учења

Хибридна настава је развојни правац савремене наставе и учења

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Хибридна настава је развојни правац савремене наставе и учења


17.01.2022. Хибридна настава представља флексибилан приступ организацији наставе који подразумева комбиновање непосредног рада у школи и онлајн наставе. За време хибридне наставе није обавезно да наставници и ученици током читавог трајања образовно-васпитног рада буду у непосредном контакту већ се њихов удео планира у односу на дати контекст (нпр. природу предмета, потребе и узрасне карактеристике ученика и сл.). У научној заједници, хибридна настава јесте препозната као развојни правац савремене наставе и учења.

За реализацију квалитетне онлајн, а сходно томе и хибридне наставе неопходно је користити образовању намењен систем за управљање учењем. „Приручник за педагошку примену система за управљање учењем Мудл при реализацији онлајн и хибридне наставе” настао је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Приручник је припремљен у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).

aleksa
Author: aleksa