Loading...
×

Просветне вести

ДРЖАВНА МАТУРА – САДРЖАЈИ ИСПИТА

ДРЖАВНА МАТУРА – САДРЖАЈИ ИСПИТА

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ДРЖАВНА МАТУРА – САДРЖАЈИ ИСПИТА


20.12.2022. Садржај испита из општеобразовних предмета биће усклађен са општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета и са програмима наставе и учења и неће укључивати садржаје који нису наведени у стандардима, односно у програмима наставе и учења.

На стручним испитима садржај ће бити усклађен са стандардима квалификација, а у случају да за образовни профил не постоји стандард квалификације, са наставним планом.

Садржај уметничких испита биће усклађен са садржајем програма за образовне профиле из области балетског образовања, музичког образовања и образовања из области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна.

aleksa
Author: aleksa