Loading...
×

Просветне вести

Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Podrška kontinuiranom obrazovanju dece izbeglica i migranata u Srbiji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osim formačnog obrazovanja pruža podršku i u procesu neformalnog obrazovanja učenika migranata. Kurseve engleskog jezika uspešno je završio 51 učenik iz populacije migranata i tražilaca azila u Republici Srbiji, kojima je kroz Akelius projekat omogućeno da pohađaju početne kurseve engleskog jezika.

Kroz projekat Akelius podržana su tri centra za smeštaj migranata/tražilaca azila koja imaju najveći broj dece i porodica na smeštaju Krnjača, Vranje i Šid, a podrška u učenju engleskog jezika se obezbeđena je za ukupno 88 učenika koja pohađaju nastavu u okviru formalnog sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

U redovan sistem obrazovanja i vaspitanja iz prihvatnih i centara za azil trenutno je uključeno 135 dece u 14 osnovnih i dve srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2013. godine uključuje učenike migrante u škole, a od 2017. godine sistematski uključuje svu decu iz populacije migranata, odnosno tražilaca azila u Republici Srbiji u redovan školski sistem naše zemlje. Zahvaljujući dobroj saradnji institucija sistema pre pandemije Kovid 19 u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja uključeno je oko 98% dece iz prihvatnih i centara za azil.

Uvođenjem vanrednog stanja u zemlji u martu 2020. godine škole su zatvorene iz bezbednosno zdravstvenih razloga i  uvodi se onlajn nastava na daljinu za sve učenike, uključujući i učenike migrante koji su smešteni u prihvatno – tranzitnim centrima.

Akelius projekat pokrenut je zajedničkom inicijativom UNICEFa Srbija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komesarijata za izbeglice i migracije u cilju podrške kontinuiranom obrazovanju dece migranata u Srbiji.  U projektu su angažovani  Filozofski fakultet u Nišu – departman za anglistiku  za realizaciju  Programa učenja engleskog jezika za decu od 6-18 godina, a  operativnu podršku pruža organizacije Indigo. Naši nastavnici zaposleni u školama u koje su deca migranti uključeni, a koji imaju iskustva u radu sa decom i mladima iz izbegličke i migrantske populacije pružaju podršku u savladavanju nastavnih sadržaja u redovnoj nastavi za decu od 6-14 godina.  

 

aleksa
Author: aleksa