Loading...
×

Просветне вести

Завршни испит

Завршни испит

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих. Завршни испит се полаже у јунском року, према календару образовно-васпитног рада за одговарајућу школску годину. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Испит се полаже писаним путем – полагањем тестова из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста (Историја, Биологија, Географија, Физика и Хемија).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује припрему свих учесника за завршни испит (осим ученика осмог разреда), организује и спроводи завршни испит, а тестове припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Чланак Завршни испит се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa