Loading...
×

Просветне вести

За ученике припаднике националних мањина организује се настава на даљину на осам језика

За ученике припаднике националних мањина организује се настава на даљину на осам језика

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

За ученике припаднике националних мањина организује се настава на даљину на осам језика

Одсек за људска и мањинска права у образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз снажну подршку националних савета националних мањина, организује процес учења на даљину за ученике припаднике осам националних мањина који се образују на свом матерњем језику: на бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком албанском, босанском  и хрватском језику.

На тај начин Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља да обезбеђује подршку ученицима, наставницима и родитељима у тренутној специфичној епидемиолошкој ситуацији. Повећање доступности процеса образовања за све ученике и ученице, укључујући и оне који наставу похађају на једном од 8 језика националних мањина остварује се кроз различите канале и облике комуникације. Интернет страница Министарства један је од облика активне комуникације.

Ажурирани образовни садржаји у вези са организацијом наставе на даљину на језицима националних мањина доступни су на следећем линку https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php. Ученици, родитељи и наставници могу пронаћи образовне материјале и упутства на банерима за сваки од осам језика националних маљина, као и линкове ка снимљеним часовима на даљину за текућу школску 2020/2021. годину.

Ту се налазе материјали који су раније постављени али су и даље актуелни, као и линкови на којима су преводи информација које су достављене установама образовања и васпитања.

Министарство, охрабрено постигнутим резултатима у реализацији учења на даљину током ванредног стања, захваљује свима који доприносе успешној реализацији ове важне активности за унапређивање квалитета и доступности образовања за све.

 

itsadmin
Author: itsadmin