Loading...
×

Просветне вести

Прва конференција „Школа и школски спорт – место где растем, учим и вежбам“

Прва конференција „Школа и школски спорт – место где растем, учим и вежбам“

Извор: Министарство просвете

На првој конференцији „Школа и школски спорт – место где растем, учим и вежбам“, министар просвете Бранко Ружић истакао је да су физичке активности и бављење спортом у школском узрасту један од најважнијих фактора утицаја на правилан развој и раст и да настава физичког и здравственог васпитања утиче и на превенцију и спречавање вршњачког насиља – првенствено кроз превентивни рад у школама.

Министар је навео да се наставa физичког и здравственог васпитања реализује као обавезни предмет у свим школама.

Међутим, наша концепција физичког и здравственог васпитања не заснива се само на физичком као обавезном предмету, већ на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских активности. Зато наше школе, поред редовне наставе, слободних наставних активности – „Вежбањем до здравља“ и изборног програма „Здравље и спорт“, реализују и друге програме које саме развијају у намери да одговоре на специфична интересовања својих ученика, пре свега у оквиру програма школског спорта, спортско-рекреативних активности и програма ваннаставних активности ученика“, рекао је министар.

Министар Ружић је истакао да је и у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, школски спорт препознат као стратешки значајна подршка образовно-васпитним установама у јачању њихове васпитне функције, те се, у циљу развоја здравих животних стилова и одговорног односа према здрављу, посебна пажња посвећује његовом унапређивању, а као мере, између осталих су предвиђене – формирање нових спортских секција на нивоу школе, укључивање већег броја ученика у школска општинска спортска такмичења, испитивање интересовања ученика за школским спортским активностима и потреба родитеља за укључивањем деце у спортске активности, популаризација женског спорта, изградња и адаптација и инвестиционо улагање и одржавање фискултурних сала и терена.

Министарство просвете је у последње три године у објекте основног образовања, у опремање фискултурних сала, инвестирало више од 48 милиона динара“, рекао је министар и позвао све школе да прате конкурсе и пријаве своје пројекте.

Он је посебно истакао да ће у наредном периоду Министарство просвете имати помоћ и подршку Факултета спорта и физичког васпитања и Факултета организационих наука Универзитета у Београду у унапређивању праћења физичког развоја и моторичких способности ученика.

Од наредне школске године требало би да почне с радом софтвер који ће пратити физички развој и развој моторичких способности ученика. Покретање софтвера биће заправо круна реформисања програма физичког васпитања, започетог 2017. године. Оно што је важно је да ће софтвер омогућити наставницима и учитељима да имају увид у физички развој и моторичке способности ученика и да на основу тога прилагоде рад у школи и дају предлог одговарајућих физичких активности и вежба које треба да раде у школи, али и ван ње“, навео је он.

Министар је захвалио директорима, наставницима разредне и предметне наставе што доприносе стварању школског амбијента у којем се практикују здрави животни стилови и подстиче развој физичке и здравствене културе, члановима Интерсекторске радне групе за питања школског спорта која планиране активности детаљно разрађује и управља њиховом реализацијом, представницима Министарства спорта, завода, организација и спортских савеза у подстицању и стварању услова за развој и унапређивање школског спорт, као и Пројекту РЕдиС 2030 за пружање подршке у организацији данашње конференције, али и у пружању подршке успешном спровођењу реформе образовања у Републици Србији.

На конференцији у уводном обраћању говорили су министар спорта Зоран Гајић, председник Олимпијског комитета Србије Божидар Маљковић, као и вођа пројекта РЕдиС Анита Јакобсоне.

Министар спорта Зоран Гајић нагласио је да циљ физичког васпитања треба да буде подстицање деце на вежбање кроз забаву и игру уз испуњавање неколико важних чинилаца: свеобухватност, препознавање талената и здравствени аспект.

Бављење спортом и физичка активност имају позитиван утицај на комплетан физички, психолошки и социјалне развој и деца тако могу да стекну знања и вештине корисне за будући живот и да науче да се носе са победама и поразима, као и да поштују правила фер плеја и спортског понашања“, рекао је он.

Председник Олимпијског комитета Србије Божидар Маљковић рекао је да годинама уназад Олимпијски комитет Србије ради на промоцији спорта и олимпијских вредности међу школарцима и успешно спроводи различите програме у сарадњи са институцијама, градовима, општинама и школама, као што су: Олимпијски час, Еко Олимпијада, Спортски изазов, Олимпијска чаролија, Европска недеља спорта и др.

У овим програмима, како је рекао, учествовало је на хиљаде деце и младих широм Србије.

До ових резултата дошли смо и кроз формалну сарадњу са државним институцијама Србије, а ту првенствено мислим на Министарство спорта и Министарство просвете, али и кроз мање формалне активности које спроводимо са нашим комерцијалним спонзорима и партнерима. Олимпијски комитет Србије ће и убудуће наставити да предано ради на томе да спорт приближи свима и учини га доступним најмлађима. У наредном периоду акценат ће се ставити на олимпијско образовање које има за циљ остваривање олимпијског идеала – изградње бољег и хуманијег друштва кроз спорт и иновативна дигитална решења: Виртуелни олимпијски музеј и мобилна апликација ТренинГО“, рекао је Маљковић.

На конференцији ће током данашњег дана, поред излагања помоћника министра Милана Пашића, излагати стручњаци и из различитих углова говорити о предмету Физичко и здравствено васпитање као и о школском спорту у установама образовања и васпитања, као и о наредним активностима у циљу развоја до 2030. године.

Организатор конференције је Министарство просвете уз подршку пројекта „Јачање капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у Србији – Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије“ (РЕдиС 2023).

 

Чланак Прва конференција „Школа и школски спорт – место где растем, учим и вежбам“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa