Loading...
×

Просветне вести

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja aktivno radi na obezbeđivanju ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve. Posebnu pažnju Ministarstvo poklanja društveno osetljivim grupama u procesu obrazovanja i vaspitanja, pri čemu je obrazovanje učenika romske nacionalnosti podržano značajnim afirmativnim merama pri upisu u vrtić, osnovnu i srednju školu, učeničkim i studentskim stipendijama, a posebno podrškom koju pružamo kroz finansiranje rada pedagoških asistenata.

Pravilnik o pedagoškom i andragoškom asistentu, objavljen u Službenom glasniku broj 87/19 od 12.decembra 2019. godine, određuje bliže uslove za rad, stepen i vrstu obrazovanja i program obuke za pedagoškog asistenta i andragoškog asistenta.

Posebno su definisane odrednice za Pedagoškog asistenta koji pruža podršku deci i učenicima romske nacionalnosti, kao i za Pedagoškog asistenta za podršku deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Kako bi uslovi iz Pravilnika o pedagoškom i andragoškom asistentu mogli da se primene, Ministarstvo je propisalo kriterijume za finansiranje rada oba asistenta.

Na preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine pripremljene su izmene pravilnika koji uređuju kriterijume i standarde za finansiranje osnovnih i srednjih škola, a pravilnici su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 115/20 od 11. septembra 2020. godine i nalaze se na linku:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg za osnovnu i

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg za srednju školu.

Izmene su donete i odnose se najpre na normiranje rada pedagoškog asistenta koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti, kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, budući da će moći da budu angažovani kada ima najmanje 20 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma. Pedagoški kolegijum donosi odluku na osnovu preporuke Tima za inkluzivno obrazovanje na nivou ustanove. Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. Norma pedagoških asistenata procentualno se smanjuje i povećava u odnosu na broj učenika za koji su angažovani po načelu srazmernosti. Ministarstvo daje saglasnost školama za angažovanje pedagoških asistenata koje prvi put uvode institut pedagoškog asistenta u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja učenika, prema redosledu na rang listi, a do iznosa sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tu namenu.

itsadmin
Author: itsadmin