Loading...
×

Просветне вести

Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима

Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете науке и технолошког развоја (Сектор за дигитализацију) припремио је и објавио документ Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицимакоји би требало да буде полазна тачка за дефинисање стандарда квалитета рада образовних установа у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима, затим да помогне у креирању индикатора за праћење и евалуацију рада школа, као и за израду препорука за образовне политике.

Документ можете погледати ОВДЕ.

itsadmin
Author: itsadmin